Blog Và Tin Tức Dịch Thuật IFK

Đây là kênh mà đội ngũ nhân viên và các thông dịch viên chúng tôi xây dựng và chia sẻ những bài viết cũng như kinh nghiệm về dịch thuật và giáo dục.

ngu-phap-n5-tari-tari_ifk
Dịch Thuật

Ngữ Pháp N5 〜たり〜たり

Cấu Trúc 〜たり〜たり Ý nghĩa: Mẫu câu dùng để liệt kê nhiều hành động được thực hiện trong 1 khoản

Bạn đang cần dịch thuật

Hãy liên hệ với chúng tôi để báo giá dịch thuật tốt nhất

2663543 scaled