Phương Trình

Bài viết do tác giả biên phiên dịch viên công ty giáo dục và dịch thuật IFK biên soạn

Ngữ pháp N4_dasu

Ngữ pháp N4 〜出す bắt đầu, lấy ra

Cấu Trúc〜出す Sự bắt đầu của hoạt động, cho biết di chuyển từ bên trong hoặc ra ngoài, sự xuất hiện của cái gì đó không tồn tại. Thường được dịch: lấy ra, bắt đầu.

Công ty dịch thuật có nhiều khách hàng tín nhiệm và uy tín nhất trong ngành dịch thuật, phiên dịch đa ngôn ngữ trong nhiều lĩnh vực chuyên ngành ở Việt Nam. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp bao gồm dịch thuật, phiên dịch, dịch thuật công chứng nhanh, hiệu đính tài liệu, dịch phim phụ đề.

Liên hệ