Ngữ pháp N3 〜場合 trường hợp

Ngữ pháp N3_baai

Cấu Trúc〜(形容詞)する

Ý nghĩa:


  • Diễn tả cách nói về một trường hợp giả định nào đó. Vế sau biểu thị cách xử lý trong trường hợp đó hoặc kết quả xảy ra

  • Thường được dịch: trường hợp, nếu, khi..

Cách sử dụng:

V(普通形)+ 場合 

イA(普通形)+ 場合

ナA(普通形) + 場合 

※ナAな + 場合

N(普通形) + 場合 

※Nの + 場合

Ví dụ:

  1. 事故を起こした場合は、すぐに警察と病院に電話してください。

Trong trường hợp xảy ra tai nạn, hãy gọi cảnh sát và bệnh viện ngay lập tức

 

2. パスワードを5回間違えた場合、画面がロックされます。

Nếu bạn nhập sai mật khẩu 5 lần, màn hình sẽ bị khóa.

3. 体調が悪い場合は、休んでもいいです。

 Nếu bạn cảm thấy ốm, bạn có thể nghỉ ngơi

4.  パスワードを忘れた場合は、こちらからご連絡ください。 

Trường hợp bạn quên mật khẩu, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

5.  熱が続く場合は、病院に行ったほうがいいです。

Trường hợp tiếp tục bị sốt, bạn nên đến bệnh viện.

6. 学校を休む場合、必ず連絡してください。

Trường hợp nghỉ học, hãy chắc chắn liên lạc với chúng tôi

7. 雨の場合、試合は中止です。

 

Nếu trời mưa, trận đấu sẽ bị hủy

8. 地震が起きた場合は、まず火を消すことが大切です。

Trong trường hợp xảy ra động đất, điều quan trọng là phải dập tắt đám cháy trước.

9. 検査の結果が悪い場合は、入院しなければなりません。

 

Trường hợp kết quả xét nghiệm xấu, sẽ phải nhập viện.

10. 外国人の場合、中に入るにはパスポートが必要です。 

Trường hợp bạn là người nước ngoài, bạn cần phải có hộ chiếu để nhập cảnh.

Nhấp vào một ngôi sao để đánh giá!

0 / 5. Lượt đánh giá: 0

Không có phiếu bầu cho đến nay! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

関連記事

所在地:

ホーチミン市、3区、5市街、グエン・ティ・ミン・カイ通り、412番地、14階、HMタウン

事務所:

ホーチミン市、ビン・タン区、アン・ラク市街、キン・ヅオン・ヴオン、631番地、5階 - C5.17号室

Mail:

info@translationifk.com
(日本語対応可)

電話番号:

035.297.7755(日本語対応可)
0282.247.7755

お問い合わせフォーム

 Copyright © 2015 – 2021 株式会社教育・通訳・翻訳IFK・法人コード: 0315596065