Tổng Hợp Ngữ Pháp N1

STT Ngữ Pháp・文法 Ý Nghĩa・意味 Liên Kết・アクセス
~あってのChính vì, bỡi vìXem thêm
Jerry4012540515
Halum12011511441