Bảo Mật Dịch Thuật

Công Ty Dịch Thuật IFK

Công ty dịch thuật IFK, chúng tôi coi thông tin (tài liệu, bản vẽ, chứng từ) mà khách hàng cung cấp có liên quan đến công việc dịch thuật là những bí mật phải bảo vệ và cần quản lý chặt chẽ.

Về Quản Lý và Bảo Mật

Thông Tin Khách Hàng

Trong nghiệp vụ dịch thuật, chúng tôi nhận thức được rằng những thông tin (tài liệu, bản vẽ, chứng từ) mà khách hàng cung cấp là những tài liệu rất quan trọng, vì vậy công ty chúng tôi chú ý cẩn trọng đến việc quản lý thông tin của khách hàng.

Những thông tin được bảo mật

Các mục dưới đây sẽ được xem là thông tin bảo mật.

  • Tên/ thông tin cá nhân của khách hàng
  • Những thông tin (tài liệu, bản vẽ, chứng từ, thông tin) mà khách hàng cung cấp
Chính sách sử dụng

Thông Tin Cá Nhân

Đối với những thông tin khách hàng cung cấp, công ty chỉ sử dụng trong phạm vi, mục địch mà khách hàng cho phép.

Chúng tôi sẽ tuân theo những nghị định, luật pháp mà nhà nước đã quy định có liên quan đến việc sử dụng thông tin cá nhân.

Công ty chúng tôi thực hiện các biện pháp dưới đây để ngăn chặn việc rò rỉ thông tin quan trọng của khách hàng đến bên thứ 3 – những người không có liên quan đến công việc của công ty (điều phối viên, người dịch, người hiệu đính, người thiết kế DTP,..)

Theo nguyên tắc, chúng tôi ký kết cam kết bảo mật thông tin với khách hàng và  quản lý thông tin cá nhân theo quy trình đã định sẵn. Trong trường hợp có yêu cầu từ khách hàng, chúng tôi sẽ để họ kiểm tra cơ chế hoặc phương pháp quản lý bảo mật thông tin của công ty.

Quản lý, bảo mật dữ liệu
  • Tuân thủ triệt để các quy định bảo mật thông tin đối với nhân viên công ty
  • Nộp bản cam kết bảo mật thông tin đã ký tên và đóng dấu vào thời điểm thỏa thuận công việc với người ngoài công ty.
  • Bản cam kết bảo mật thông tin giữa khách hàng và công ty (trong trường hợp được yêu cầu).
  • Máy hủy những tài liệu quan trọng hoặc tài liệu khách hàng chỉ định.

Bạn Đang Tìm Công Ty Dịch Thuật Bảo Mật?

IFK chuyên cung cấp dịch vụ dịch thuật các ngôn ngữ tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Việt chất lượng cao.