Dịch Thuật Tiếng Nhật - Anh - Việt

BẢNG GIÁ DỊCH THUẬT VÀ TIẾN ĐỘ

IFK cung cấp dịch vụ dịch thuật tiếng Nhật – tiếng Anh – tiếng Việt chất lượng cao, chi phí và thời gian giao hàng nhanh chóng.

Bảng giá dịch thuật tiếng nhật - tiếng anh - tiếng việt

Bảng Giá Dịch thuật tiếng Nhật

Dịch vụ dịch thuật tiếng Nhật sang Tiếng Việt và ngược lại và hiệu chuẩn bản ngữ am hiểu từng lĩnh vực chuyên ngành. Tiêu chuẩn thời gian được ước tính cho bản dịch với độ dài khoảng 1~1000 chữ. Trường hợp bản dịch có độ dài và thời gian dài hãy liên hệ trao đổi với chúng tôi.

 • Thời gian Dịch
  Đơn Giá
 • 1 ngày làm việc
  500 VND/chữ
 • 2 ngày làm việc
  450 VND/chữ
 • 3 ngày làm việc
  400 VND/chữ
 • Thời gian Dịch
  Đơn Giá
 • 1 ngày làm việc
  1100 VND/chữ
 • 2 ngày làm việc
  1050 VND/chữ
 • 3 ngày làm việc
  1000 VND/chữ
 • Thời gian Dịch
  Đơn Giá
 • 1 ngày làm việc
  1300 VND/chữ
 • 2 ngày làm việc
  1250 VND/chữ
 • 3 ngày làm việc
  1200 VND/chữ
 • Thời gian Dịch
  Đơn Giá
 • 1 ngày Làm Viêc
  1500 VND/chữ
 • 2 ngày Làm Viêc
  1450 VND/chữ
 • 3 ngày Làm Viêc
  1400 VND/chữ

Bảng Giá Dịch thuật Tiếng Nhật - ANh

Dịch vụ dịch thuật tiếng Nhật sang Tiếng Anh và ngược lại và hiệu chuẩn bản ngữ am hiểu từng lĩnh vực chuyên ngành. Tiêu chuẩn thời gian được ước tính cho bản dịch với độ dài khoảng 1~1000 chữ. Trường hợp bản dịch có độ dài và thời gian dài hãy liên hệ trao đổi với chúng tôi.

 • Thời gian Dịch
  Đơn Giá
 • 1 ngày làm việc
  1600 VND/chữ
 • 2 ngày làm việc
  1550 VND/chữ
 • 3 ngày làm việc
  1500 VND/chữ
 • Thời gian Dịch
  Đơn Giá
 • 1 ngày làm việc
  1800 VND/chữ
 • 2 ngày làm việc
  1750 VND/chữ
 • 3 ngày làm việc
  1700 VND/chữ
 • Thời gian Dịch
  Đơn Giá
 • 1 ngày làm việc
  2000 VND/chữ
 • 2 ngày làm việc
  1950 VND/chữ
 • 3 ngày làm việc
  1850 VND/chữ
 • Thời gian Dịch
  Đơn Giá
 • 1 ngày làm việc
  2200 VND/chữ
 • 2 ngày làm việc
  2150 VND/chữ
 • 3 ngày làm việc
  2100 VND/chữ

Bảng Giá Dịch thuật Tiếng ANh - Việt

Dịch vụ dịch thuật tiếng Anh sang Tiếng Việt và ngược lại và hiệu chuẩn bản ngữ am hiểu từng lĩnh vực chuyên ngành. Tiêu chuẩn thời gian được ước tính cho bản dịch với độ dài khoảng 1~1000 chữ. Trường hợp bản dịch có độ dài và thời gian dài hãy liên hệ trao đổi với chúng tôi.

 • Thời gian Dịch
  Đơn Giá
 • 1 ngày làm việc
  450 VND/chữ
 • 2 ngày làm việc
  400 VND/chữ
 • 3 ngày làm việc
  350 VND/chữ
 • Thời gian Dịch
  Đơn Giá
 • 1 ngày làm việc
  650 VND/chữ
 • 2 ngày làm việc
  600 VND/chữ
 • 3 ngày làm việc
  550 VND/chữ
 • Thời gian Dịch
  Đơn Giá
 • 1 ngày làm việc
  850 VND/chữ
 • 2 ngày làm việc
  800 VND/chữ
 • 3 ngày làm việc
  750 VND/chữ
 • Thời gian Dịch
  Đơn Giá
 • 1 ngày làm việc
  1050 VND/chữ
 • 2 ngày làm việc
  1000 VND/chữ
 • 3 ngày làm việc
  950 VND/chữ

Tính Giá Dịch Thuật Nhanh Chóng

Đây là công thức tính giá tự động bằng hệ thống của chúng tôi, để có giá chính xác nhân vui lòng liện hệ với chúng tôi để nhận báo giá chính xác.

VND0.00

Bạn Đang Tìm Công Ty Dịch Thuật Chất Lượng?

IFK chuyên cung cấp dịch vụ dịch thuật các ngôn ngữ tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Việt chất lượng cao.