Hỗ trợ đầu tư phát triển Việt Nam

Dịch vụ giới thiệu nhân sự

Công ty IFK chuyên giới thiệu các công việc có thể sử dụng tiếng Nhật.
Từ góc độ của một công ty dịch thuật và phiên dịch, chúng tôi cung cấp cho các công ty Nhật Bản nhân sự thời vụ, nhân viên chính thức và các dịch vụ hỗ trợ giới thiệu nhân sự (giới thiệu nguồn nhân lực) tại Việt Nam.

Hiểu thị trường nguồn nhân lực Việt Nam và giới thiệu nguồn nhân lực sẽ là động lực để tối đa hóa và giúp các doanh nghiệp Nhật Bản xúc tiến nhanh con đường kinh doanh tại Việt Nam.

Chúng tôi sẽ xử lý các thủ tục hành chính liên quan đến tuyển dụng nhân viên. Thủ tục vị trí quảng cáo tuyển dụng, tiếp nhận hồ sơ, lựa chọn tài liệu, sắp xếp phỏng vấn, thủ tục vào công ty, vv Chúng tôi sẽ đề xuất nhân viên phù hợp nội dung theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Đặc biệt chúng tô giới thiệu nguồn nhân lực biết tiếng Nhật tại thị trường Việt Nam

Công ty Giáo Dục Và Dịch Thuật IFK

Lợi Ích Sử Dụng Dịch vụ Giới Thiệu Nhân Sự

Đại Diện Tuyển Dụng

Chúng tôi sẽ xử lý các thủ tục hành chính để tuyển dụng nhân viên. Thủ tục quảng cáo tuyển dụng, tiếp nhận hồ sơ, lựa chọn CV, sắp xếp phỏng vấn, thông báo kết quả, vv Chúng tôi sẽ đề xuất các ứng viên phù hợp nội dung yêu cầu của doanh nghiệp.

Hiểu Thị Trường

Dịch vụ nhân sự của IFK chuyên giới thiệu ứng viên biết tiếng Nhật tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi sẽ đề xuất theo “tình hình hiện tại của thị trường” trong các ngành công nghiệp và ngành nghề khác nhau tại Việt Nam. Chúng tôi hiểu ứng viên và đưa ra những tư vấn về nhân sự phù hợp nhất.

Không Chi Phí Ban Đầu

Doanh nghiệp không phải chi trả bất kỳ một chi phí nào khi chưa tuyển dụng thành công. Doanh nghiệp có thể lựa chọn nhiều ứng viên phù hợp nhất mà không phải tốn chi phí nếu không có ứng viên phù hợp.

Hãy để chúng tôi tuyển dụng nhân sự biết tiếng Nhật

Quá trình Giới thiệu nhân sự thành công

Yêu cầu / Tư vấn

Xin vui lòng cho chúng tôi biết về người nhân sự bạn đang xem xét và mong muốn tuyển dụng.

Xin vui lòng cho chúng tôi biết về điều kiện yêu cầu, môi trường làm việc.

Bước 1
Bước 2

Sàng Lọc Nhân Sự

Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin việc làm cho các ứng viên.
Chúng tôi sẽ chọn nguồn nhân lực phù hợp nhất để đáp ứng nhu cầu của bạn, đàm phán các điều kiện như tiền lương và có một cuộc phỏng vấn.

Lựa chọn hồ hồ sơ và phỏng vấn

Chúng tôi sẽ giới thiệu ứng viên qua thư giới thiệu, sơ yếu lý lịch. Khách hàng chọn lọc, Chúng tôi sẽ sắp xếp lịch phỏng vấn với ứng viên.

Bước 3
Bước 4

Quyết Định - Kết Quả

Sau khi phỏng vấn tại công ty khách hàng, chúng tôi sẽ xác nhận kết quả. Liên hệ báo kết quả với ứng viên. Hỗ trợ ứng viên thủ tục vào công ty.
Chúng tôi sẽ theo dõi tình hình làm việc của ứng viên trong thời gian vào công ty.

BLOG IFK

BIÊN DỊCH - PHIÊN DỊCH - GIÁO DỤC TIẾNG NHẬT

Đây là kênh mà đội ngũ nhân viên và các thông dịch viên chúng tôi xây dựng và chia sẻ những bài viết cũng như kinh nghiệm về dịch thuật và giáo dục.

Bạn Đang Tìm Công Ty Giới Thiệu Nhân Sự?

IFK chuyên cung cấp nhân sự cho các đối tác tại Việt Nam và Nhật Bản.