Tổng hợp ngữ pháp tiếng Nhật N3

Đây là kênh mà đội ngũ nhân viên và các thông dịch viên chúng tôi xây dựng và chia sẻ những bài viết tổng hợp về giáo dục tiếng Nhật

ngu phap N3-toorini
Dịch Thuật

Ngữ pháp N3 〜とおりに đúng như

Cấu trúc 〜とおりに: Dùng để biểu thị một sự việc xảy ra, một động tác nào đó được thực hiện theo đúng như nội dung đã được biểu thị trước đó.

Ngữ pháp N3-Toosu
Dịch Thuật

Ngữ pháp N3 〜通す Suốt, làm đến cùng

Cấu trúc N3 〜通す Ý nghĩa: diễn tả ý nghĩa ‌làm‌ ‌việc‌ ‌gì‌ ‌đó‌ ‌cho‌ ‌đến‌ ‌khi‌ ‌kết‌ ‌thúc,‌‌ hoàn thành nó, ‌làm‌ ‌đến‌ ‌cùng.‌

Ngữ pháp N3_tagaru
Công Ty Dịch Thuật Tp.HCM

Ngữ pháp N3 〜たがる Ai đó muốn làm gì

Học tiếng Nhật cùng IFK Cấu trúc 〜たがる (反実仮想) Dùng để biểu thị lòng mong muốn hoặc hi vọng của một người (thuộc ngôi) thứ ba. Thường được dịch : Ai đó muốn làm gì

Ngữ pháp N3_saichuuni
Công Ty Dịch Thuật Tp.HCM

Ngữ pháp N3 〜最中に Đang trong lúc

Học tiếng Nhật online cùng IFK Cấu trúc 〜最中に (反実仮想) Ý nghĩa :Diễn tả hành động đang diễn ra thì bị hành động khác cắt ngang. Thường được dịch : Đang trong lúc

Ngữ pháp N3_gotoni
Công Ty Dịch Thuật Tp.HCM

Ngữ pháp N3 〜 ごとに Mỗi, cứ mỗi

Học tiếng nhật online miễn phí cùng IFK . Cấu Trúc 〜ごとに (反実仮想) Ý nghĩa : Diễn tả ý nghĩa “cứ cách một khoảng thời gian thì …”, “cứ mỗi lần … thì …”.

ngu-phap-n3-koto
Công Ty Dịch Thuật Tp.HCM

Ngữ pháp N3 〜こと Hãy làm gì…

Học tiếng Nhật miễn phí cùng IFK.Cấu Trúc 〜こと (反実仮想) Ý nghĩa: Dùng khi khuyên người khác rằng việc đó là quan trọng, nên làm gì…
Thường được dịch : Hãy làm gì