Ngữ pháp N4 ~ようです Hình như, có lẽ

Ngữ pháp N4_Youdesu

Cấu Trúc
~ようです

Ý nghĩa:


 • Mẫu câu dùng để nó về suy đoán của bản thân dựa trên một thông tin hay lời nói của người khác.

 • Đôi khi phó từ[どうも],với nghĩa là không rõ nội dung mà mình nói là sự thật hay không, được dùng kèm trong mẫu câu này.

 • Thường được dịch: Hình như, có lẽ

Cách sử dụng:

V(普通形) + ようです
イA(普通形) + ようです
ナA(普通形) + ようです
N(普通形) + ようです

Ví dụ:

 • 彼はお腹が空いているようです
  Hình như anh ấy đang đói bụng.
 • この家からいい匂いがする。どうやら晩ご飯はカレーのようだ
  Mùi thơm từ ngồi nhà này, hình như bữa cơm tối là món cà ri.

 • さっき雨が降ったようです
  Hình như lúc nảy trời đã mưa.

 • 彼は昨日あまり寝てないようです
  Hình như hôm qua anh ấy ngủ không nhiều lắm.

 • あの二人は喧嘩したようです
  Hình như hai người kia đã cãi nhau.

 • どうやら 彼は留守のようです
  Hình như anh ấy vắng.

 • トムさんは試験に合格したようです
  Hình như tôm đã đậu kì thi.

 • あのレストランは人がたくさん並んでいるし、人気があるようです
  Cái nhà hàng kia thì có nhiều người đang xếp hàng, hình như có người nổi tiếng.

Ví dụ luyện dịch tiếng nhật - di chuyển chuột để xem tiếng Việt

 • あそこで火事があったようだ 

 • せきもるし、い。どうも風邪をひいたようだ

 • 大学かったのが本当にうれしいようだった 

 • 安藤さんは今日、病院に行くうです

 • 昨日、大阪に大きい地震があったうです

Các từ vựng trong ngữ pháp N4

Từ vựng Cách đọc Ý nghĩa
お腹が空いている おなかがすいている Đang đói bụng
いい匂い いいにおい Mùi thơm
喧嘩 けんか Đánh nhau, cãi vã
並ん ならん Xếp hàng, sắp xếp
人気 にんき Người nổi tiếng

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ DỊCH THUẬT IFK

Nhấp vào một ngôi sao để đánh giá!

5 / 5. Lượt đánh giá: 439

Không có phiếu bầu cho đến nay! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

関連記事

所在地:

ホーチミン市、3区、5市街、グエン・ティ・ミン・カイ通り、412番地、14階、HMタウン

事務所:

ホーチミン市、ビン・タン区、アン・ラク市街、キン・ヅオン・ヴオン、631番地、5階 - C5.17号室

Mail:

info@translationifk.com
(日本語対応可)

電話番号:

035.297.7755(日本語対応可)
0282.247.7755

お問い合わせフォーム

 Copyright © 2015 – 2021 株式会社教育・通訳・翻訳IFK・法人コード: 0315596065