Sự khác nhau giữa 教える và 教わる

phan biet tieng nhat oshieru va osowaru

Sự khác nhau giữa 教える và 教わる

Mối quan hệ giữa chủ ngữ của động từ cho nhận với sự di chuyển của sự vật

Tùy vào động từ cho nhận như là あげる, くれる, もらう…  mà chủ ngữ có thể thay đổi.

Các hành động của  あげる, くれるchuyển từ chủ ngữ thứ nhất sang chủ ngữ thứ hai.

 • Tôi đã dạy tiếng nhật cho anh ấy. (Tôi→Anh ấy)
  私は彼に日本語を教えてあげた。 (私→彼)
 • Anh ấy đã dạy tiếng nhật cho tôi.  (Anh ấy → Tôi)
   彼は私に日本語を教えてくれた。 (彼→私)

Mặt khác, các động từ của  もらうsẽ chuyển từ chủ ngữ thứ hai sang chủ ngữ thứ nhất.

 • Anh ấy đã dạy tiếng nhật cho tôi.   (Tôi←Anh ấy)  
   私は彼に日本語を教えてもらった。(私←彼)

Ngoài ra, các động từ như là 貸す, 借りる, 教える, 教わるcũng có cùng cấu trúc ngữ pháp với động từ cho nhận. Trong đó  貸す, 教えるcó cấu trúc ngữ pháp giống với  あげる, くれるdi chuyển hành động từ chủ ngữ thứ nhất sang chr ngữ thứ hai.

 • Tôi đã cho anh ấy tiền.       (Tôi→ Anh ấy)
   私は彼にお金をあげた。        (私→彼)
 • Tôi đã cho anh ấy mượn tiền.    (Tôi→ Anh ấy)
  私は彼にお金を貸した。 (私→彼)
 • Tôi đã dạy cho anh ấy tích phân.       (Tôi→ Anh ấy)
  私は彼に積分を教えた。 (私→彼)

借りる, 教わる có cấu trúc ngữ pháp giống với もらうsự vật di chuyển từ chủ ngữ thứ hai sang chủ ngữ thứ nhất.

 •  Tôi đã nhận tiền từ anh ấy.      (Tôi←Anh ấy)
  私は彼にお金をもらった。 (私←彼)
 • Tôi đã mượn tiền của anh ấy.   (Tôi←Anh ấy)
  私は彼にお金を借りた。 (私←彼)
 • Anh ấy đã dạy tôi tích phân.    (Tôi←Anh ấy)
  私は彼に積分を教わった。 (私←彼)

Các động từ cho nhận có thể diễn đạt cùng một hành động theo nhiều cách nói

Các động từ cho nhận có tính chất là động từ sẽ thay đổi tùy theo chủ ngữ và chủ ngữ sẽ biến đổi thùy theo động từ. Tùy vào điều này mà có thể giúp bạn thể hiện sự thay đổi quan điểm, sự di chuyển hành động của một sự vật và cũng có thể thể hiện cảm xúc của người cho và người nhận.

Đây là điểm lợi của các động từ cho nhận.

Ví du, có một vài cách để nói khi nói A đã dạy tiếng Nhật cho B.

 • A đã dạy tiếng Nhật cho B.             (A→B)
  AはBに日本語を教えた。 (A→B)
 • A đã dạy tiếng Nhật cho B.             (A→B)
  AはBに日本語を教えてあげた。 (A→B)
 • A đã dạy tiếng Nhật cho B.             (B←A)
  BはAに日本語を教わった。 (B←A)
 • A đã dạy tiếng Nhật cho B.             (B→A)
  BはAに日本語を教えてもらった。 (B←A)
 • A đã dạy tiếng Nhật cho B.             (B→A)
  BはAに日本語を習った。 (B←A)

Tất cả các hành động này đều di chuyển hướng tới B.

Chung quy lại là …

Cấu trúc “AはBに教える”là hành động của A hướng tới B.

Cấu trúc “AはBに教わる” là hành động của B hướng tới A.

教わる có cùng cách diễn đạt với 習う và 教えてもらう。

Công Ty Dịch Thuật Tiếng Nhật Uy Tín IFK

IFK chuyên cung cấp dịch vụ dịch thuật tiếng Nhật uy tín tại Tp.HCM.
Ngoài ra tại IFK có các khóa học tiếng Nhật và khóa đào tạo biên phiên dịch.
Du học Nhật Bảngiới thiệu việc làm tại Nhật.

Nhấp vào một ngôi sao để đánh giá!

5 / 5. Lượt đánh giá: 241

Không có phiếu bầu cho đến nay! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

関連記事

所在地:

ホーチミン市、3区、5市街、グエン・ティ・ミン・カイ通り、412番地、14階、HMタウン

事務所:

ホーチミン市、ビン・タン区、アン・ラク市街、キン・ヅオン・ヴオン、631番地、5階 - C5.17号室

Mail:

info@translationifk.com
(日本語対応可)

電話番号:

035.297.7755(日本語対応可)
0282.247.7755

お問い合わせフォーム

 Copyright © 2015 – 2021 株式会社教育・通訳・翻訳IFK・法人コード: 0315596065