Dịch Thuật Hợp Đồng Uy Tín Tại TP.HCM

Danh sách DỊCH THUẬT Hợp Đồng

Dịch Thuật Hợp Đồng

- Tiếng Nhật - Tiếng Anh

- Tiếng Việt

Hợp Đồng Tiếng Nhật Hợp Đồng Tiếng Anh Hợp Đồng Tiếng Việt
賃貸契約書 / リース契約書 Lease Agreement Hợp đồng thuê nhà
ライセンス契約書 License Agreement Hợp đồng cấp phép
電子媒体契約書 Electronic Media Agreement Hợp đồng truyền thông điện tử
取引基本契約書 Basic Trade Agreement Hợp đồng nguyên tắc thương mai
販売店契約書 Distributor Agreement Hợp đồng đại lý
商品供給基本契約書 Product Supply Basic Agreement Hợp đồng nguyên tắc phân phối sản phẩm
商品化許諾契約書 Merchandising Agreement Hiệp đồng thương mại hóa
売買基本契約書 Basic Sales Agreement Hợp đồng nguyên tắc mua bán
購買取引基本契約書 Purchase and Sales Basic Agreement Hợp đồng nguyên tắc giao dịch bán hàng
電子メディア契約書 Electric Media Agreement Hợp Đồng Truyền Thông Online
業務委託契約書 Consignment Agreement / Outsourcing Agreement Hợp đồng uỷ thác kinh doanh
土地売買契約書 Land Purchase and Sales Agreement Hợp đồng mua bán đất
金銭消費賃貸契約書 Loan Agreement Hợp đồng cho vay tiêu dùng
非開示契約書 / 機密保持契約書 Non Disclosure Agreement Thỏa thuận bảo mật
保守サポートサービス契約書 Maintenance Support Service Agreement Hợp đồng dịch vụ hỗ trợ bảo trì
販売契約書 Sales Agreement Hợp đồng mua bán
業務提携契約書 Business Collaboration Agreement / Partnership Hợp đồng liên kết hợp tác
再販契約書 Agreement Hợp đồng bán lại
権利譲渡契約書 Resales Agreement Hợp đồng chuyển nhượng quyền
ジョイントベンチャー契約 Rights Transfer Agreement Hợp đồng liên doanh
合併契約書 Joint Venture Agreement Thỏa thuận sáp nhập
信託証書 Trust deed Thoả thuận uỷ thác
代理店契約書 Agency Agreement Hợp đồng đại lý
小売契約書 Retailer Agreement Hợp đồng bán lẻ
雇用契約書 Recruitment Agreement Hợp đồng lao động
土地賃貸借契約書 Land Lease Agreement Hợp đồng thuê đất
icon About

一番選ばれている契約書翻訳サービス Dịch vụ dịch Thuật hợp đồng

Công ty IFK cung cấp dịch vụ Dịch Thuật Hợp đồng, điểm mạnh dịch hợp đồng tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Trung.
Đội ngũ thông dịch viên chuyên nghiệp có trình độ chuyên môn. Chất lượng bản dịch đảm bảo có thể sử dụng ngay.

BLOG IFK

BIÊN DỊCH - PHIÊN DỊCH - GIÁO DỤC TIẾNG NHẬT

Đây là kênh mà đội ngũ nhân viên và các thông dịch viên chúng tôi xây dựng và chia sẻ những bài viết cũng như kinh nghiệm về dịch thuật và giáo dục.

Bạn Đang Tìm Công Ty Dịch Thuật Chất Lượng?

IFK chuyên cung cấp dịch vụ dịch thuật các ngôn ngữ tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Việt chất lượng cao.