Công Ty TNHH Giáo Dục Và Dịch Thuật IFK

Định Dạng File Hỗ trợ dịch Thuật

IFK có thể hỗ trợ dịch thuật với nhiều định dạng tệp. Với sự hỗ trợ cho hơn 50 định dạng tệp khác nhau, bạn sẽ không phải từ lo lắng về định dạng file của dự án dịch của mình.
Nếu định dạng tệp bạn muốn không có trong danh sách ở trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi để có thể trao đổi thêm.
Các định dạng tệp mà chúng tôi có thể hỗ trợ như sau.

Định dạng file dịch thuật hỗ trợ - Công Ty Giáo Dục và Dịch Thuật IFK

Các Định Dạng File Dịch Phổ Biến

Dịch Thuật Và Xử Lý File Nhanh Chóng

.DOC / .DOCX

.DOC / .DOCX

advanced divider
.PDF

.PDF

advanced divider
.XLS / .XLSX

.XLS / .XLSX

advanced divider
.PPT / .PPTX

.PPT / .PPTX

advanced divider
.RTF

.RTF

advanced divider
.TXT

.TXT

advanced divider
.JPG

.JPG

advanced divider
.PDF

.PDF

advanced divider
.GIF

.GIF

advanced divider
.AI

.AI

advanced divider
.PSD

.PSD

advanced divider
.INDD

.INDD

advanced divider
.html

.html

advanced divider
.PDF

.PDF

advanced divider
.swf

.swf

advanced divider
.Xlf

.Xlf

advanced divider
.xliff

.xliff

advanced divider
.INDD

.INDD

advanced divider
BLOG IFK

BIÊN DỊCH - PHIÊN DỊCH - GIÁO DỤC TIẾNG NHẬT

Đây là kênh mà đội ngũ nhân viên và các thông dịch viên chúng tôi xây dựng và chia sẻ những bài viết cũng như kinh nghiệm về dịch thuật và giáo dục.

Bạn Đang Tìm Công Ty Dịch Thuật Chất Lượng?

IFK chuyên cung cấp dịch vụ dịch thuật các ngôn ngữ tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Việt chất lượng cao.