Blog Compilation - Japanese translation and education and company news IFK

This is a channel for staff and translators to build and share translation and educational articles and experiences.

Cảnh báo giả mạo lừa đảo | IFK

Cảnh Báo Giả Mạo IFK

Cảnh báo giả mạo – Lừa đao Gần đây, IFK nhận được phản hồi về việc có một số cá nhân và tổ chức đã giả danh công ty đăng tin tuyển dụng cộng tác viên dịch thuật…

Bạn đang cần dịch thuật

Hãy liên hệ với chúng tôi để báo giá dịch thuật tốt nhất

2663543 scaled