FAQ Item: Học bổng hỗ trợ du học Nhật Bản kỳ tháng 4/2021

Công ty TNHH Giáo Dục Và Dịch Thuật IFK

  • Miễn giảm phí tuyển khảo và phí nhập học ( 70,000 yen)
  • Có thể đóng 6 tháng học phí trước khi nhập học.
  • Số tiền cần đóng sau khi có kết quả COE là 395,000 yên.
  • Miễn giảm học phí đối với học sinh có bằng năng lực Nhật ngữ ( Top-J, J-cert, Nat-test, J-test, JLPT,…) trước khi có kết quả COE như sau: N5: 10,000 yen N4: 30,000 yen N3: 50,000 yen