Blog Và Tin Tức Dịch Thuật IFK

Đây là kênh mà đội ngũ nhân viên và các thông dịch viên chúng tôi xây dựng và chia sẻ những bài viết cũng như kinh nghiệm về dịch thuật và giáo dục.

ngu phap n5~toki
Luyện dịch tiếng Nhật

Ngữ Pháp N5 〜とき Khi

Cấu Trúc ~ とき Ý nghĩa: Mẫu câu dùng để diễn đạt khi thực hiện ~ Thường được dịch: Khi

Bạn đang cần dịch thuật

Hãy liên hệ với chúng tôi để báo giá dịch thuật tốt nhất

2663543 scaled