Dịch Thuật Ngữ pháp tiếng Nhật Tổng hợp ngữ pháp N2
ngu phap n2 zunihairarenai naidehairarenai
Dịch Thuật Ngữ pháp tiếng Nhật Tổng hợp ngữ pháp N2

Ngữ pháp N2 ~ずにはいられない / ~ないではいられない Không thể không

Cấu Trúc~ずにはいられない / ~ないではいられない Ý nghĩa: Mẫu câu dùng khi không thể kiềm chế mong muốn, cảm xúc muốn làm của người nói, và thấy tình trạng của sự vật...