Tag: Dịch tiếng Nhật IFK

Công ty TNHH Giáo Dục Và Dịch Thuật IFK

ngu phap n2 kotodashi

Ngữ pháp N2 ~ことだし Vì

Cấu Trúc ~ことだし Ý nghĩa: Mẫu câu dùng để thể hiện cách nói lý do nhẹ nhàng. Thường được dịch: Vì, do Cách sử dụng: V(普通形)+ことだし

dich noi quy hoi sang tieng nhat

Dịch Nội Quy Tắc Hội Tiếng Nhật Tiếng Việt

Mẫu dịch nội quy hội sang tiếng Nhật và tiếng Việt 日本語 Tiếng Việt ○○○会則 (名称) 本会は○○○と称する。 (事務所) 本会の事務所は○○県○○市○○丁目○番○号に置く。Công ty dịch thuật tiếng Nhật uy tín IFK

dich danh gia nhan su sang tieng nhat

Dịch Nội Quy Công Ty Sang Tiếng Nhật

Mẫu dịch nôi quy đánh giá nhân sự từ tiếng Nhật sang tiếng Việt 日本語 Tiếng Việt 人事考課規程 công ty chuyên cung cấp dịch vụ dịch thuật tiếng Nhật sang tiếng Việt IFK

Công ty dịch thuật có nhiều khách hàng tín nhiệm và uy tín nhất trong ngành dịch thuật, phiên dịch đa ngôn ngữ trong nhiều lĩnh vực chuyên ngành ở Việt Nam. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp bao gồm dịch thuật, phiên dịch, dịch thuật công chứng nhanh, hiệu đính tài liệu, dịch phim phụ đề.

Liên hệ