Dịch Thuật Dịch tiếng Nhật Ngữ pháp tiếng Nhật
phan biet tu vung tieng nhat unten va soujuu
Dịch Thuật Dịch tiếng Nhật Ngữ pháp tiếng Nhật

Sự khác nhau giữa 「運転」và 「操縦」

「運転」không thể sử dụng cho máy bay, và thường là sử dụng 「操縦」 「運転」は飛行機には使えず、普通「操縦」です。 似ている語ではありますが、目的語として取れる語がそれぞれ違う点に注意しなければいけません。 「運転」không thể sử dụng cho máy bay, và thường là sử dụng 「操縦」  ...
Dịch Thuật Ngữ pháp tiếng Nhật Tổng hợp ngữ pháp N2
ngu phap n2 zunihairarenai naidehairarenai
Dịch Thuật Ngữ pháp tiếng Nhật Tổng hợp ngữ pháp N2

Ngữ pháp N2 ~ずにはいられない / ~ないではいられない Không thể không

Cấu Trúc~ずにはいられない / ~ないではいられない Ý nghĩa: Mẫu câu dùng khi không thể kiềm chế mong muốn, cảm xúc muốn làm của người nói, và thấy tình trạng của sự vật...