Category: Tổng Hợp Ngữ Pháp N4

Công ty TNHH Giáo Dục Và Dịch Thuật IFK

Ngữ pháp N4 〜ようと思う

Ngữ pháp N4 〜ようと思う dự định

Cấu trúc N4 〜ようと思う . Một cách diễn đạt được người nói sử dụng để nêu một kế hoạch hoặc quyết định đã được cân nhắc tại thời điểm phát biểu.

Ngữ pháp N4_Younisuru

Ngữ pháp N4~ようにする Cố gắng làm

Ngữ pháp N4 ~ようにする Ý nghĩa: Mẫu câu dùng hỏi về đặc trưng của địa điểm, nhân vật, đối tượng, người. Thường được dịch là: Cố gắng làm. Chú ý: Kết quả là tiêu cực….

Ngữ pháp N4_Youni

Ngữ pháp N4 ~ように Để

Ngữ pháp N4 ~ように Ý nghĩa: Mẫu câu dùng hỏi về đặc trưng của địa điểm, nhân vật, đối tượng, người. Thường được dịch: Như thế nào….

Ngữ pháp N4_Youninaru

Ngữ pháp N4 ~ ようになる Trở nên

Ngữ pháp N4 ~ようとなる Ý nghĩa: Đây là mẫu câu diễn đạt sự chuyển biến về khả năng. 「~ようになる」diễn đạt sự thay đổi từ tình trạng không thể sang có thể….

Ngữ pháp N4_Yoteida

Ngữ pháp N4 ~ 予定だ Dự định

Ngữ pháp N4 予定だ Ý nghĩa: Mẫu câu dùng hỏi về đặc trưng của địa điểm, nhân vật, đối tượng, người. Thường được dịch: Như thế nào

Ngữ pháp N4_dasu

Ngữ pháp N4 〜出す bắt đầu, lấy ra

Cấu Trúc〜出す Sự bắt đầu của hoạt động, cho biết di chuyển từ bên trong hoặc ra ngoài, sự xuất hiện của cái gì đó không tồn tại. Thường được dịch: lấy ra, bắt đầu.

Ngữ pháp N4_kotoninaru

Ngữ pháp N4 〜ことになる quyết định

Cấu Trúc 〜ことになる Quyết tâm thực hiện, chỉ ra lịch trình kế hoạch quyết định theo ý muốn của một người, quyết định theo ý mình. Thường được dịch là: quyết định.

Ngữ pháp N4_shikanai

Ngữ pháp N4 〜しかない chỉ

Cấu Trúc N4 〜 しかない Một mẫu câu được sử dụng khi mà bạn cảm thấy mức độ thấp hơn bạn mong đợi hoặc là khi bạn cảm thấy mức độ nhỏ. Thường được dịch: chỉ.

Bạn Đang Tìm Công Ty
Dịch Thuật Chất Lượng?

IFK chuyên cung cấp dịch vụ dịch thuật các ngôn ngữ tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Việt chất lượng cao.

Trụ sở chính:

Tầng 14, HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, HCM

Văn Phòng:

Tầng 5 - C5.17 Imperial Place, 631 Kinh Dương Vương, An Lạc, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại:

035.297.7755
0282.247.7755

Mail:

info@translationifk.com

YÊU CẦU TƯ VẤN

 Copyright © 2015 – 2021 Công Ty Giáo Dục – Dịch Thuật IFK – / GPĐKKD số 0315596065 do Sở KHĐT TP.HCM cấp.