Du học sinh Nhật Bản sẽ học gì ?

Du học Nhật sẽ trải qua 2 giai đoạn.
Học tiếng tại trường tiếng Nhật từ 1-2 năm.
Vào đại học(4 năm) hoặc trường cao đẳng(2 năm) hoặc trường nghề(2 năm) .
Tổng chương trình du học là từ 4-6 năm tùy vào lựa chọn trường và cấp độ .

Leave a comment

Your email address will not be published.