Nhiệm vụ của công ty IFK

Tiếp nhận và hỗ trợ sinh viên và phụ huynh học sinh hoàn thành các thủ tục cần thiết để du học.
Hỗ trợ đào tạo tiếng Nhật cho sinh viên đạt đủ tình độ tiếng Nhật.
Cầu nối gắng kết giữa trường và học sinh và phụ huynh.

Leave a comment

Your email address will not be published.